Văn phòng Khoa
Địa chỉ

KHOA KIẾN THỨC CƠ BẢN 

Địa chỉ: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM

Email: llctktdc@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)3620 4365

Website: http://kienthucdaicuong.hcmuc.edu.vn/

 

Liên hệ
Với chúng tôi