Hiện nay, đội ngũ giảng viên của Khoa đạt tỉ lệ 100 % có trình độ sau đại học. Ngoài những giảng viên cơ hữu, Khoa còn mời các giảng viên thỉnh giảng đến từ các trường đại học có uy tín và các tình nguyện viên đến từ Vương quốc Anh, Úc, Newzealand … cùng tham gia giảng dạy. Tập thể Khoa đã hoàn thành việc biên soạn các chương trình giáo dục đại cương và chương trình liên thông cho các bậc học theo yêu cầu của Nhà trường. Hiện nay Khoa đã chuyển sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

Sự kiện

VIDEO CLIP

Mạng xã hội