Giảng viên

01
01
'70

Xin vui lòng lấy mẫu theo đường link dưới đây:

 

Mẫu đơn xin nghỉ phép : tải file tại đây

Mẫu hợp đồng thỉnh giảng  tải file tại đây

Mẫu thống kê công việc của từng cá nhân:  tải file tại đây 

Mẫu lý lịch khoa học :  tải file tại đây  

Mẫu thống kê lao động :  tải file tại đây 

Từ khóa:

Sự kiện

VIDEO CLIP

Mạng xã hội