Lãnh đạo Khoa qua các thời kỳ

01
01
'70
  1. Trần Cường (Tổ trưởng Tổ Văn hóa)

  2. Lê Đức Nga (Trưởng khoa)

  3. Vũ Thúy Minh ( Trưởng khoa)

  4. PGS.TS. Đỗ Ngọc Anh (Phó trưởng khoa)

  5. TS. Trần Quốc Hoàn (Phó trưởng khoa)

  6. TS. Trương Thuỳ Hương (Phó trưởng khoa, Phụ trách - đương nhiệm)

 

Từ khóa:

Sự kiện

VIDEO CLIP

Mạng xã hội