Nghiệm thu cấp trường giáo trình Văn hóa đại chúng - ngành Truyền thông

01
01
'70

Sáng ngày 13 tháng 05 năm 2022, Hội đồng nghiệm thu giáo trình cấp Trường đã tổ chức nghiệm thu kết quả nghiên cứu và biên soạn giáo trình “Văn hóa đại chúng”, 3 tín chỉ, trong chương trình đào tạo bậc đại học ngành truyền thông do TS. Lê Thị Thanh Thủy (Phó Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa TP.HCM) và TS. Nguyễn Thị Thu Thủy (Khoa Kiến thức cơ bản) - đồng chủ biên.
 

      Hội đồng nghiệm thu cấp trường do PGS.TS. Nguyễn Thế Dũng - Hiệu trường Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh làm Chủ tịch và các thành viên: GS.TS. Phan Thị Thu Hiền (Khoa Văn hóa học, Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) - Phản biện 1; TS. Nguyễn Tiến Mạnh (Giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh) - Phản biện 2; TS. Trịnh Đăng Khoa - Trưởng khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật, Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, Ủy viên và TS. Vũ Thị Phương - Phó trưởng Trưởng khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, Thư ký. Đánh giá chung của Hội đồng: giáo trình đã có sự đầu tư, xây dựng bố cục hợp lý, mục tiêu rõ ràng, phù hợp điều kiện giảng dạy và đáp ứng được yêu cầu của môn học. Hội đồng đề nghị nhóm tác giả cần chỉnh sửa, bổ sung theo góp ý, để hoàn thiện giáo trình.
Tin Hải Gian, ảnh Đăng Khoa, https://www.hcmuc.edu.vn/giao-trinh-van-hoa-dai-chung-tai-lieu-dang-tin-cay-va-huu-dung-de-giang-day-cho-sinh-vien-nganh-truyen-thong.html?fbclid=IwAR2xESh5RURE872On-rY8Cff-YUTx76FOIKtWEX1io3SlFNwuofGzTXg3TY)

Từ khóa:

Sự kiện

VIDEO CLIP

Mạng xã hội