Chi bộ Giảng viên 3, Khoa Kiến thức cơ bản đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Tiền Giang

01
01
'70

     Được sự đồng ý của Đảng ủy trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, ngày 11/06/2019, chi bộ giảng viên III khoa Kiến thức cơ bản đã tổ chức chuyến đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Tiền Giang. Đoàn đã đi nghiên cứu, học tập, thực tế một số địa điểm: khu di tích chùa Tôn Thạnh, lăng Hoàng Gia, lăng Trương Định, Nhà Đốc Phủ Hải và một số danh lam thắng cảnh.

      Tại các điểm đến, các thành viên được tham quan, giới thiệu về di tích, hiện vật liên quan đến lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật và truyền thống đấu tranh của nhân dân Tiền Giang, những nhân vật để lại những dấu ấn, đóng góp lớn trong lịch sử Nam Bộ.

     Trong quá trình thực tế, đoàn nhận được sự hỗ trợ của cán bộ Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch Tiền Giang, đội ngũ thuyết minh tại các di tích lịch sử - văn hóa cũng như tiếp xúc với người dân địa phương.

      Chuyến đi thực tế tại Tiền Giang đã để lại cho đoàn những cảm xúc về lịch sử, văn hóa của một vùng đất cụ thể, hiểu biết thêm về vùng đất và con người Nam Bộ, thu thập thêm những kiến thức văn hóa. Các thành viên sẽ có những những cảm nhận riêng và hiểu rõ thêm truyền thống của nhân dân Nam Bộ trong quá trình khai khẩn, đấu tranh xây dựng mảnh đất thân yêu phía Nam của đất nước. Từ đó, góp phần nâng cao lòng tự hào, bổ sung và những kiến thức thực tế để áp dụng trong giảng dạy.

Chi bộ giảng viên 3

Từ khóa:

Sự kiện

VIDEO CLIP

Mạng xã hội