Tham gia khóa tập huấn, bồi dưỡng về Lý luận chính trị

01
01
'70

 Thực hiện Công văn số 5170/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triệu tập giảng viên các môn Lý luận chính trị tham gia tập huấn bồi dưỡng năm 2023, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh cử 4 giảng viên Khoa Kiến thức cơ bản tham gia.

 

       Từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 10 năm 2023, 04 giảng viên Khoa Kiến thức cơ bản gồm: TS. Lê Bá Vương (Phó Trưởng Khoa),ThS. Nguyễn Hoàng Minh, ThS. Hà Vân Khanh, ThS. Lương Như Ý đã tham dự khóa tập huấn bồi dưỡng dành cho giảng viên giảng dạy các môn Lý luận chính trị do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa).
       Nội dung bồi dưỡng được các Báo cáo viên của Hội đồng Lý luận Trung ương giảng dạy: Nghị quyết của Đảng, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và trên thế giới 9 tháng đầu năm 2023. Ngoài ra, giảng viên trao đổi về những thuận lợi, khó khăn trong công tác giảng dạy các môn Lý luận chính trị, về những nội dung giáo trình xuất bản năm 2021. Các giảng viên được tiếp cận các thông tin mới về tình hình đất nước, thế giới để cập nhận trong tư liệu bài giảng. Kết thúc khoa 1học, giảng viên tham gia viết bài thu hoạch, nêu những ý kiến đóng góp, gợi mở những giải pháp để khác phục các hạn chế hiện nay trong giảng dạy.

Một số hình ảnh lớp tập huấn


 

 

Từ khóa:

Sự kiện

VIDEO CLIP

Mạng xã hội