Họp giao ban Khoa Kiến thức cơ bản tháng 4 năm 2022

01
01
'70

 

 

Sáng ngày 4/4/2022, Khoa Kiến thức đại cương tổ chức họp giao ban định kỳ hằng tháng. TS. Đỗ Thanh Hương (Phó Trưởng khoa Quản lý và điều hành Khoa KTCB) chủ trì, TS. Trần Quốc Hoàn (Phó Trưởng khoa) cùng với sự tham gia của các giảng viên, chuyên viên. Nội dung những nhiệm vụ của Trường liên quan đến công tác tổ chức, chuyên môn được thông báo đến giảng viên nắm bắt kịp thời. Chuyên viên, giảng viên Khoa tiếp tục thực hiện tốt trong công tác phòng, ngừa dịch Covid-19 trong tình hình khi tổ chức học tực tiếp và trực tuyến theo tinh thần chỉ đạo của nhà trường. Hiện nay, giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng đảm bảo giờ lên lớp theo kế hoạch. Các giảng viên cùng trao đổi về việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và đảm bảo giờ hành chính của cá nhân theo năm học 2021 – 2022.

Từ khóa:

Sự kiện

VIDEO CLIP

Mạng xã hội