Họp giao ban Khoa Kiến thức cơ bản tháng 5 năm 2022

01
01
'70

Họp định kỳ và triển khai công tác, nhiệm vụ của Khoa Kiến thức cơ bản - VHS.

Ngày 9/5/2022, Khoa Kiến thức cơ bản tổ chức họp giao ban. TS. Đỗ Thanh Hương (Phó Trưởng khoa Quản lý và điều hành Khoa KTCB) chủ trì, TS. Trần Quốc Hoàn (Phó Trưởng Khoa) cùng toàn thể giảng viên, chuyên viên đơn vị. Khoa triển khai những nội dung về tuyển sinh năm 2022, các nhiệm vụ khác của trường liên quan trong năm học. Giảng viên đã trao đổi về những nhiệm vụ liên quan: thực hiện kế hoạch giảng dạy theo kế hoạch, thu nhận bài và chấm đúng tiến độ, thực hiện các thủ tục theo dõi học tập, các văn bản theo quy định nhằm đảm bảo minh chứng, đáp ứng yêu cầu kiểm định giáo dục. Hoạt động nghiên cứu khoa học của mỗi giảng viên trong năm học cần quan tâm, đảm bảo định mức nghĩa vụ. Khoa thực hiện công khai, dân chủ trong đánh giá nhiệm vụ theo quý và mỗi viên chức tự rà soát thủ tục hồ sơ tuyển dụng. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được lưu ý tiếp tục thực hiện theo quy định trong tổ chức dạy học.

 

Từ khóa:

Sự kiện

VIDEO CLIP

Mạng xã hội