Sinh hoạt khoa học nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

01
01
'70

Hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác đào tạo của trường đại học. Thời gian qua, trường Đại học Văn hóa TP.HCM đã có những thành quả trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng trong công tác giảng dạy, đào tạo, bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), nhà trường tổ chức sinh hoạt khoa học nhằm khuyến khích, động viên cán bộ, giảng viên, sinh viên tiếp tục phát huy hoạt động nghiên cứu khoa học.

 

Sáng ngày 18/5/2022, học tại cơ sở 1 (51, Quốc Hương, Thảo Điền), trường Đại học Văn hóa TP.HCM tổ chức hội nghị sinh hoạt khoa học. Cán bộ, giảng viên được nghe diễn giả TS. Lê Văn Út  (Trưởng phòng Quản lý phát triển khoa học công nghệ, Trường Đại học Tôn Đức Thắng) trình bày báo cáo chuyên đề “Công bố khoa học quốc tế và những vấn đề cần lưu ý”. Nhà trường có báo cáo tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học trong thời gian qua, gồm những dự án, đề tài cấp Bộ, cấp tỉnh được đã hoàn thành. Cán bộ, giảng viên của trường đã phối hợp với các nhà nghiên cứu, chuyên gia thực hiện một số đề tài trọng điểm: Tổng tập học liệu văn hóa dân gian Nam Bộ (14 tập), Hồ sơ khoa học Lễ hội vía Bà Chúa Xứ Núi Sam - An Giang trình UNESCO đưa vào danh mục văn hóa phi vật thể mang tính đại diện cộng đồng,… Nhà trường khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích nghiên cứu khoa học, công bố bài báo quốc tế. Khoa Kiến thức cơ bản có TS. Lê Bá Vương, TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, TS. Đỗ Thanh Hương được khen thưởng với những bài báo trên một số tạp chí, sách quốc tế.

 

* Tin, ảnh: FDZ.

PGS.TS. Nguyễn Thế Dũng - Hiệu trưởng,  trao giấy khen, phần thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động NCKH năm học 2021-2022.

Từ khóa:

Sự kiện

VIDEO CLIP

Mạng xã hội